Odluka o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana SRC Pridolci Fojnica

Datum objave: 13.09.2016. 13:37 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2016.

Broj: 01-05-1282-4/16

Fojnica: 21. srpnja 2106. godine

 

Na temelju članka 43. stavak 2. Zakona o prostomom uređenju („Službene novine SBK", broj: 11/14), članka 24. točka 5. Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst („Službene novine Općine Fojnica" broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na 33. sjednici održanoj 21. srpnja 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana SRC „Pridolci" Fojnica

 

Članak 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Regulacijskog plana Sportsko rekreacijskog centra „Pridolci" Fojnica na način:

1.         da se parcelacijom formiraju četiri nove građevne parcele označene brojevima 53, 54, 55 i 56, sa pristupnom prometnicom,

2.         da se kanalizacioni kolektor pomjera sa točke A na točku B,

3.         da se granica obuhvata jugozapadnom stranom proteže pored novoformiranih građevnih parcela, nastavlja dalje izgrađenim pristupnim putem ispravljajući granicu na južnoj strani obuhvata koja je bila planirana za izgradnju kanalizacionog kolektora.

 

Površina obuhvata izmjena i dopuna Plana ostaje nepromijenjena u odnosu na Regulacijski plan.

 

Članak 2.

Postojeći Regulacijski plan u ovom dijelu nije realiziran do današnjeg dana zbog konfiguracije terena na kojem je trebalo utvrditi:

-           prometno - pješački put do novoformiranih građevnih parcela,

-           izgrađeni vikend objekti jednim dijelom izgrađeni su na samoj granici obuhvata Plana i nisu imali planiran pristupni put,

-           planirani kanalizacioni kolektor, izgradnjom odvodnog kanalizacijskog sistema koji se nalazi na području Općine Busovača izgubio je svoju svrhu.

 

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Plana donose se radi:

-           usklađivanja prostorno planskih rješenja i uvjeta gradnje sa rješenjima i uvjetima gradnje utvrđenim Regulacijskim planom SRC „Pridolci" Busovača,

-           utvrđivanje preostalih prometnih i drugih uvjeta za građevne čestice obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama Plana,

-           osiguranje preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša.

 

Članak 4.

Obuhvat izmjena i dopuna Plana prikazan je u grafičkom prikazu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio ove Odluke.

Površina obuhvata izmjena i dopuna Plana ostaje nepromijenjena.

 

Članak 5.

Predložena izmjena bit će ugrađena u prostorno planski dokument koji se mijenja, nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Službi za urbanizam i graditeljstvo Općine Fojnica.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Fojnica".

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA

Dr. Bogomir Barbić, v.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: