Odluka o izmjeni Regulacijskog plana preparcelacijom građevne parcele k.č. 409, KO Fojnica

Datum objave: 13.09.2016. 13:35 / Izvor: Akta.ba, 30.06.2016.

Broj: 01-05-1211-3/16

Fojnica: 30. lipnja 2016. godine

 

Na temelju članka 43. stav 2. Zakona o prostomom uređenju („Službene novine SBK", broj: 11/14), članka 24. točka 5. Statuta Općine Fojnica - prečišćeni tekst („Službene novine Općine Fojnica" broj: 2/15), Općinsko vijeće Fojnica, na 32. sjednici održanoj, 30. lipnja 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Regulacijskog plana preparcelacijom građevne parcele

 

Članak 1.

Ovom Odlukom vrši se preparcelacija građevne parcele označene kao: k.č. 409, KO Fojnica, vlasništvo Adnana Hodžić iz Fojnice, pripajanjem građevnog zemljišta u javnoj svojini označenog kao: k.č. 410/2 postojećoj parceli radi formiranja katastarske parcele koja ispunjava uslove građevne parcele.

Od ulice Bosanska vrši se izdvajanje građevnog zemljišta od građevne parcele k.č. 409 i pripaja se javnoj površini za formiranje trotoara.

Ukupna javna površina koja se pripaja građevnoj parceli k.č. 409 iznosi 11,00 m2, a površina koja se izuzima od građevne parcele k.č. 409 i pripaja javnoj površini (trotoaru), iznosi 7,00 m2.

 

Regulacijska linija građevne parcele preparcelisana je na način kako je prikazano na grafičkom prilogu broj 1.

 

Članak 2.

Usvaja se izmjena Regulacijskog plana užeg urbanog područja Općine Fojnica na katastarskoj parceli k.č. 409, vlasništvo Adnana Hodžić na način da se građevni objekat postavlja prednjom fasadom na građevnoj liniju udaljenu 3,00 metra od krajnje točke prometne trake od ulice Bosanska.

 

Građevna linija objekta prikazana je na grafičkom prilogu broj 2.

 

Članak 3.

Izmjenom Regulacijskog plana na građevnoj parceli k.č. 409 gradit će se stambeno poslovni objekat dimenzija 8,50 x 12,50 metara, katnost prizemlje, kat i potkrovlje sa utvrđenom građevnom linijom na udaljenosti od posjeda općine 0,80 metara, odnosno 3,30 metara u prizemlju od objekta zgrade općine, na katu 2,00 metra, od prometnice 3,00 metra, od objekta robne kuće 3,50 metra u prizemlju, odnosno 1,50 metara na katu objekta.

 

Članak 4.

Izmjena Regulacijskog plana sastoji se iz tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio i grafički prilog izmjene Regulacijskog plana su sastavni dio Regulacijskog plana Općine Fojnica.

 

Članak 5.

Predložena izmjena bit će ugrađena u prostorno planski dokument koji se mijenja, nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u Službi za urbanizam i graditeljstvo Općine Fojnica.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Fojnica".

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA FOJNICA

Dr. Bogomir Barbić, v.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: