Odluka o namjeravanoj reorganizaciji - pripajanju društva MOVITA-Mljekara d.o.o. Mostar, društvu DALMATA d.o.o. Gabela Polje-Čapljina

Izvor: Dnevni list, 11.04.2014.

Na osnovi članka 63 i 64 Zakona o gospodarskim društvima (SI. novine FBIH br. 23/09,45/00,6/02,68/05 i 84/08) i odredbi Statuta društva „MOVITA-Mljekara" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Kneza Višeslava 4, član društva „DALMATA" d.o.o. Gabela Polje-Čapljina, MBS: 1-8255, kao jedini član društva, dana 25.03.2014 godine,donosi

 

ODLUKU

O  NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI DRUŠTVA „MOVITA-Mljekara" d.o.o. Mostar

 

I.

 

Društvo „MOVITA-Mljekara" d.o.o. Mostar, upisano u sudskom registru Općinskog suda u Mostaru, MBS: 1-8736, PRIPAJA se društvu: „DALMATA" d.o.o. Gabela Polje-Čapljina, koje je upisano u sudskom registru Općinskog suda u Mostaru, MBS: 1-8255, danom upisa pripajanja u registru društava.

 

II.

Pripajanje društva „MOVITA-Mljekara" d.o.o. Mostar, društvu „DALMATA" d.o.o. Gabela Polje-Čapljina, vrši se sa stanjem imovine, prava i obveze na dan 31.12.2013 godine.

 

Poslovni dogadaji nastali između dana bilanca stanja sa kojim se vrši pripajanje i dana upisa u sudski registar, obuhvaćaju se u financijskim izvještajima društva sljednika „DALMATA" d.o.o. Gabela Polje-Čapljina.

 

III.

Pripajanje društva „MOVITA-Mljekara" d.o.o. Mostar (društvo prednik), društvu „DALMATA" d.o.o. Gabela Polje-Čapljina (društvo sljednik) provest će se prema Planu reorganizacije.

 

IV.

Zadužuje se uprava društva da pripremi prijedlog plana reorganizacije. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Član društva: „DALMATA" d.o.o.

Gabela Polje-čapljina

Djana Jurković direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: