Odluka o pokretanju izravnog postupka javne nabavke stručnih knjiga i literature za potrebe Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

Datum objave: 16.02.2021. 10:03 / Izvor: Akta.ba, 11.12.2020.

Bosna i Hercegovina

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

 

Broj: 05-16-4-841/20

Mostar, 11.12.2020. godine

 

Temeljem članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH „ broj 32/02, 102/09 i 72/17) i članka 90. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (,-Službeni glasnik BiH" broj 39/14), članka 2. st (3) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" br. 90/14) te članka 2. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Institucije Ombudsmana broj 01-02-3-85-1/15 od 25.02.2015. god., Ombudsman donosi

 

ODLUKU

o pokretanju izravnog sporazuma

 

Članak 1.

Ovom odlukom se određuje pokretanje izravnog sporazuma u svrhu nabave stručnih knjiga i literature za potrebe Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, Ul. Kneza Domagoja bb., Mostar.

 

Članak 2.

Procijenjena vrijednost nabavke (bez uračunatog PDV-a) je 427,35 KM.

 

Članak 3.

Postupak iz članka 1. ove Odluke potrebno je provesti u skladu sa Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma („Službeni Glasnik BiH" br. 90/14) i odredbama Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Institucije Ombudsmana broj 01-02-3-85-1/15 od 25.02.2015. god.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

http://www.ozp.gov.ba/upload/Odluka%20o%20pokretanju%20izravnog%20sporazuma%20u%20svrhu%20nabave%20stru%C4%8Dnih%20knjiga%20i%20literatura.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: