Odluka o pokretanju ponovnog postupka javne nabavke usluga redovnog održavanja mikroskopa Carl Zeiss Axioskop 40

Datum objave: 16.09.2016. 15:48 / Izvor: Akta.ba, 16.09.2016.

Broj: ODL-01-14-5-1414-1/16.

Mostar, 16.09.2016.

 

Na temelju članka 3., članka 15. stavak (1), članka 17, stavak (1), članka 18. stavak (1), članka 87. stavak (3) i članka 90. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), članka 2., članka 4. i članka 7. stavak (2) Pravilnika o postupku izravnog sporazuma (Službeni glasnik BiH, broj: 90/14.), članka 1. i članka 7. stavak (2) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, broj: 01-02-2-132-1/15. od 30.01.2015. godine, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, donosi

 

ODLUKU

o pokretanju ponovnog postupka javne nabave usluga

 

I.

Pokreće se IZRAVNI SPORAZUM radi javne nabave usluga: „Redovno održavanje mikroskopa Carl Zeiss Axioskop 40". CPV-50000000-5

II.

Procijenjena ukupna vrijednost predmeta nabave iz točke I. ove Odluke, bez PDV-a iznosi manje od 6.000,00 KM.

III.

Sredstva za javnu nabavu usluga definiranih u članku 1. ove Odluke, osigurana su iz Proračuna Federacije BiH za 2016. godinu, na poziciji ekonomski kod 613700, razdjel 60 („Službene novine Federacije BiH", broj: 102/15. od 31.12.2015. godine).

IV.

Izravni sporazum za javnu nabavu usluga iz točke I. ove Odluke, okončat će se zaključivanjem ugovora.

V.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Stalno povjerenstvo za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar u 2016. godini, imenovano Rješenjem broj: 01-14-5-182-1/16. od 01.02.2016. godine.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, www.faz.ba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: