Odluka o pokretanju postupka izravnog sporazuma za nabavku mlaznica za gejzir sa plutajućom konstrukcijom (fontana) koja će se postaviti u rijeci Lepenici

Datum objave: 02.09.2016. 11:54 / Izvor: Akta.ba, Broj 5, 01.08.2016.

Na temelju članka 17. 18. i 90. Zakona o javnim nabavama BiH (‘’Službeni glasnik BiH’’ br: 39/14), a po zahtjevu Službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje Općine Kiseljak, br.03-23- 1232/16 od 21.07.2016. godine, u postupku izravnog sporazuma, Načelnik općine donosi:

 

O D L U K U 

o pokretanju postupka izravnog sporazuma – za robe:

Nabava mlaznice za gejzir sa plutajućom konstrukcijom (fontana) koja će se postaviti u rijeci Lepenici.

 

1. Ovom Odlukom odobrava se i pokreće postupak izravnog sporazuma za robe: Nabava mlaznice za gejzir sa plutajućom konstrukcijom (fontana) koja će se postaviti u rijeci Lepenici.

2. Predmet ovog izravnog postupka jesu robe navedene u točki 1. ove Odluke.

3. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 5.950,00 KM bez PDV-a, i ista će se financirati iz sredstava nami-jenjenih za građevine proračuna Općine, ekonomski  kod:821200.

4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova javna nabava je mjesec dana, od dana potpisivanja ugovora.

5. Nabava iz točke 1. ove Odluke financirat će se iz sredstava proračuna Općine Kiseljak.

6. Provedbu postupka ovog izravnog sporazuma vršit će Ugovorni organ.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj:01-23-1232/16

Kiseljak: 21.07.2016.god

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: