Odluka o pokretanju postupka izravnog sporazuma za nabavku nedostajućih rasvjetnih tijela za Zagrebačku ulicu u Kiseljaku

Datum objave: 02.09.2016. 12:58 / Izvor: Akta.ba, Broj 5, 01.08.2016.

Na temelju članka 17. 18. i 90. Zakona o javnim nabavama BiH (‘’Službeni glasnik BiH’’ br: 39/14), Načelnik općine donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka izravnog sporazuma za – robe: Nabava nedostajućih rasvjetnih tijela za Zagrebačku ulicu u Kiseljaku.

 

1. Ovom Odlukom odobrava se i pokreće postupak izravnog sporazuma za robe: Nabava nedostajućih rasvjetnih tijela za Zagrebačku ulicu u Kiseljaku.

2. Predmet ovog izravnog postupka jesu robe navedene u točki 1. ove Odluke.

3. Procijenjena vrijednost nabave iznosi cca 2.191,80 KM bez PDV-a , i ista će se financirati iz sredstava materijala za popravak i održavanje ulične rasvjete proračuna Općine, ekonomski kod: 613717.

4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova javna nabava je mjesec dana od potpisivanja ugovora.

5. Nabava iz točke 1. ove Odluke financirat će se iz sredstava proračuna Općine Kiseljak.

6. Provedbu postupka ovog izravnog sporazuma vršit će Ugovorni organ.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Broj:01-14-2756/16

 

Kiseljak: 05.08.2016.god.

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: