Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova asfaltiranja dijela puta L54 od mosta na Poljani desnom obalom do Cvijanovića

Datum objave: 26.08.2016. 10:49 / Izvor: Akta.ba, 12.08.2016.

Na osnovu člana 18. stav (1), a u vezi sa članom 88. i članom 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), shodno članu 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS", broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), te članu 57. Statuta opštine Petrovo („Sl. glasnik opštine Petrovo", broj 7/14), Načelnik opštine Petrovo, donosi

 

O D L U K U

O pokretanju postupka javne nabavke radova: „Asfaltiranje dijela puta L54 od mosta na Poljani desnom obalom do Cvijanovića"

Član 1.

Pristupa se pokretanju postupku javne nabavke radova: „Asfaltiranje dijela puta L54 od mosta na Poljani desnom obalom do Cvijanovića".

Član 2.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se putem konkurentskog poziva, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), te ostalim podzakonskim aktima iz oblasti ja- vnih nabavki.

Član 3.

Procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosi 7.692,30 KM bez PDV-a, dok sa PDV-om procijenjena vrijednost ove javne nabavke iznosi 9.000,00 KM. Sredstva za nabavku radova iz člana 1. ove Odluke obezbijeđena su iz budžeta opšti- ne Petrovo za 2016. godinu, sa konta broj: 511 131 - Izdaci za pribavljanje puteva i autoputeva dio puta L54 od mosta na Po- ljani desnom obalom do Cvijanovića na fondu 01, te konta broj: 511 131 - Izdaci za pribavljanje puteva i autoputeva dio puta L54 od mosta na Poljani desnom oba- lom do Cvijanović na fondu 03.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija za javne nabavke opštine Pe- trovo i Opštinska uprava opštine Petrovo.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku opštine Petrovo".

 

NAČELNIK OPŠTINE

Ozren Petković, dipl.inž.polj.,s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: