Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga banjsko-klimatskog liječenja/medicinske rehabilitacije

Datum objave: 22.08.2016. 12:38 / Izvor: Akta.ba, 17.08.2016.

Na osnovu člana 18. i člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH",39/14), te tačke I. Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za pitanja branitelja/boraca za provođenje postupka javne nabavke za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja/med. rehabilitacije, broj: 01-1-02-1427/16 od 30.06.2016. godine i mišljenja Ministarstva finansija HNK, broj:04-01-16-1712/16 od 23.06.2016. godine, ministar za pitanja branitelja/boraca donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja/medicinske rehabilitacije

 

I.        

Predmet javne nabavke je odabir najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenje/medicinske rehabilitacije za potrebe kantonalnog Ministarstva za pitanja branitelja/boraca utvrdenih u Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine HNŽ", broj:8/06) i Pravilniku o kriterijima i načinu odobravanja banjsko-klimatskog liječenja-medicinske rehabilitacije („Službene novine HNZ", broj:6/15).

II.       

Za realizaciju navedenih usluga planirana su sredstva u Budžetu HNK za 2016. godinu na poziciji izdaci po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica ekonomski kod 614 200 LAM 006 „Banjsko i klimatsko liječenje/med. rehabilitacija" u iznosu od 70.000,00 KM.

III.     

Javna nabavka iz tačke I ove Odluke vrši se prema postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B. Zakona o javim nabavkama („Službeni glasnik BiH",39/14), na osnovu pisanog poziva, u skladu sa članom 8. Zakona o javim nabavkama („Službeni glasnik BiH",39/14) i Pravilnikom o potpisivanju dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 104/14). Ponuda se dostavlja u skladu sa zahtjevima koji će biti definirani Javnim pozivom.

IV.      

Ocjenu pristiglih ponuda sprovest če Komisija za nabavku, koja će se imenovati posebnim rješenjem.

V.        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca Mostar

Broj:12-01-02-1782/16-23

Mostar: 17.08.2016. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: