Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade saobraćajnog znaka

Datum objave: 16.09.2016. 13:58 / Izvor: Akta.ba, 23.08.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK

 

Broj: 02-014-60/16

Datum: 23.08.2016. godine

 

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 2/15 i 11/15), člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 60. Statuta Opštine

Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 6/15), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke za usluge

izrade saobraćajnog znaka

 

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke: 1. Predmet javne nabavke, usluge: Usluge izrade saobraćajnog znaka – „zabranjeno parkiranje“.

2. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2016. godinu: 17.

3. Procjenjena ukupna vrijednost nabavke je: 95,00 KM bez PDV-a.

4. Sredstva za finansiranje su obezbjeđena u budžetu Opštine Oštra Luka za 2016. godinu, na kontu: 412730 - „Rashodi za usluge informisanja i medija“.

5. Postupak za dodjelu ugovora: direktni sporazum.

6. Početkom realizacije ove Odluke podrazumjeva se dan njenog donošenja.

 

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Opštinska uprava Opštine Oštra Luka.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka“.

 

Obrazloženje

Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabavke kojim će se izvršiti izrada, odnosno štampanje na tvrdoj podlozi tri saobraćajna znaka – „zabranjeno parkiranje“, a koji će biti istaknuti na parkingu koji pripada Opštinskoj upravi Oštra Luka.

 

Načelnik opštine

Dragan Stanar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: