Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga održavanja i popravljanja vozila

Datum objave: 18.08.2016. 15:26 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2016.

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 2/15 i 11/15), člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 60. Statuta Opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 6/15), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke za usluge održavanja i popravljanja vozila

 

Član 1.

Pokreće se javna nabavka:

1. Predmet javne nabavke, usluge: Nabavka usluga održavanja i popravljanja službenih vozila u 2016. godini.

2. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2016. godinu: 16.

3. Procjenjena ukupna vrijednost nabavke je: 1.710,00 KM bez PDV-a.

4. Sredstva za finansiranje su obezbjeđena u budžetu Opštine Oštra Luka za 2016. godinu, na kontu: 412531 - „Rashodi za tekuće održavanje“.

5. Postupak za dodjelu ugovora: direktni sporazum.

6. Početkom realizacije ove Odluke podrazumjeva se dan njenog donošenja.

 

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Opštinska uprava Opštine Oštra Luka.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka“.

 

Obrazloženje

Na vozilima koja su u vlasništvu Opštine Oštra Luka (tri vozila), potrebno je izvršiti popravke, odnosno izvršiti zamjenu određenih dijelova zbog dotrajalosti.

Iz gore navedenog razloga, Opština Oštra Luka će provesti predmetnu javnu nabavku postupkom direktnog sporazuma sa namjerom potpisivanja ugovora sa dobavljačem koji u ovom postupku javne nabavke ponudi najnižu cijenu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: