Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga oglašavanja projektnih aktivnosti putem radio stanice

Datum objave: 18.08.2016. 15:35 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2016.

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 2/15 i 11/15), člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 60. Statuta Opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka“, broj: 6/15), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke za usluge oglašavanja projektnih aktivnosti putem radio stanice

 

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke:

1. Predmet javne nabavke, usluge: Nabavka usluga oglašavanja trećeg dijela projektnih aktivnosti putem radio stanice.

2. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2016. godinu: 11.

3. Procjenjena ukupna vrijednost nabavke je: 40,00 KM bez PDV-a.

4. Sredstva za finansiranje su obezbjeđena u budžetu Opštine Oštra Luka za 2016. godinu, na kontu: 511381 - „Izdaci za nabavku mašina i uređaja (podrška Projektu)“, a biće isplaćena putem posebnog projektnog računa.

5. Postupak za dodjelu ugovora: direktni sporazum.

6. Početkom realizacije ove Odluke podrazumjeva se dan njenog donošenja.

 

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Opštinska uprava Opštine Oštra Luka.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka“.

 

Obrazloženje

Opština Oštra Luka ima potrebu da u sklopu projekta pod nazivom: „Kvalitetnijom opremom i mehanizacijom do kvalitetnijeg i većeg roda: Podrška proizvođačima kupine i maline na području opštine Oštra Luka“ obezbjedi treće oglašavanje istog putem radio stanice u cilju postizanja što veće transparentnosti i vidljivosti u postupku njegovog provođenja. Predmetno oglašavanje predviđeno je kao dio projektnih aktivnosti.

Ova javna nabavka biće provedena postupkom direktnog sporazuma.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: