Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga reklamiranja i oglašavanja u novinama i na portalu, radi informisanja javnosti o dešavanjima od značaja za opštinu Lopare (objavljivanje tekstova informativnog karaktera, obavještenja za građane, emitovanje prazničnih čestitki)

Datum objave: 06.04.2021. 12:34 / Izvor: Akta.ba, 16.03.2021.

Na osnovu člana 18. stav 1) i člana 90.Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u vezi sa članom 9. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova („Službeni glasnik opštine Lopare“, broj: 1/16) i članom 4. stav 3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik opštine Lopare“, broj: 12/15)Načelnik opštine Lopare, d o n os i

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke

 

I

Ovom Odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga reklamiranja i oglašavanja u novinama i na portalu, radi informisanja javnosti o dešavanjima od značaja za opštinu Lopare (objavljivanje tekstova informativnog karaktera, obavještenja za građane, emitovanje prazničnih čestitki) i kupovina istih novinapo zahtjevu Ugovornog organa, prema JRJN 79342200-5, Usluge reklamiranja.

 

II

Procijenjena vrijednost sredstava potrebnih za realizaciju javne nabavke iznosi 4.029,21 KM, bez uračunatoga PDV-a.Sredstva za nabavku usluga iz tačke I ove Odluke obezbjeđuju se u budžetu opštine Lopare.

 

III

Za predmetnu javnu nabavku vodiće se postupak Direktnog sporazuma, uz dostavljanje izvještaja Agenciji za javne nabavke po okončanju postupka.

 

IV

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovešće službenik zadužen za poslove javnih nabavki u opštini Lopare.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Lopare“.

 

R E P U B L I K A S R P S K A

OPŠTINA LOPARE

Načelnik opštine

 

Broj: 02/5-404-19-1/21

Datum, 18.02.2021.

 

N A Č E L N I K

Rado Savić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: