Odluka o pokretanju postupka nabavke betona MB 30 i MB 25 za potrebe izgradnje dvorišta ograde pristupne staze prostorijama kulturno umjetničkog društva i poštanskog ureda društvenog Doma u Brestovskom

Datum objave: 16.09.2016. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 30.08.2016.

Na temelju članka 17. 18. i 90. Zakona o javnim nabavama BiH (‘’Službeni glasnik BiH’’ br: 39/14), u postupku izravnog sporazuma, Načelnik općine donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka izravnog sporazuma za robe:

-Nabava betona MB 30 i MB 25 u količini od 70 m³ za potrebe izgradnje dvorišta ograde

pristupne staze prostorijama kulturno umjetničkog društva i poštanskog ureda društvenog Doma u Brestovskom.

 

1. Ovom Odlukom odobrava se i pokreće postupak izravnog sporazuma za - robe:

- Nabava betona MB 30 i MB 25 u količini od 70 m³ za potrebe izgradnje dvorišta ograde pristupne staze prostorijama kulturno umjetničkog društva i poštanskog ureda društvenog Doma u Brestovskom.

2. Predmet ovog izravnog postupka jesu robe nave¬deni u točki 1. ove Odluke. 3. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 5.987,50 KM bez PDV-a , i ista će se financirati iz sredstava namijenjenih za zgrade, proračuna Općine, ekonom¬ski kod: 821211.

4. Okvirno vrijeme u kojem će se realizirati ova javna nabava je mjesec dana od potpisivanja ugovora.

5. Nabava iz točke 1. ove Odluke financirat će se iz sredstava proračuna Općine Kiseljak.

6.Provedbu postupka ovog izravnog sporazuma vršit će Ugovorni organ.

7.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj:01-23-2994/16

Kiseljak: 30.08.2016.god.

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: