Odluka o postupku i načinu isplate dividende

Izvor: Glas Srpske, 30.05.2014.
AKCIONARSKO DRUŠTVO "NAPREDAK"
BIJELJINA
-Skupština društva-
 
Datum: 26.5.2014. godine
BROJ: 51/2014. 
 
Na bsnovu člana 58. Statuta Akcionarskog društva "Napredak" Bijeljina, na svojoj XIII redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 26.5.2014. godine Skupština društva, donijela je
 
ODLUKU
o postupku i načinu isplate dividende
 
I
Ovom odlukom uređuje se postupak i način isplate dividende za 2013. godinu, akcionarima "Napredak" a.d. Bijeljina.
 
II
Ostvarena neto dobit za 2013. godinu u iznosu od 1.015.516,00 KM isplatiće se kao dividenda akcionarima koji su na dan (datum) presjeka upisani kao vlasnici akcija kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.
 
Ako su akcije u Centralnom registru prenesene na drugo lice u periodu od datuma donošenja odluke do datuma presjeka, dividenda pripada novom vlasniku akcija, a ako su akcije u Centralnom registru prenesene na drugo lice poslije datuma presjeka, dividenda pripada ranijem vlasniku.
Dividenda će se isplaćivati na račune platnog prometa pravnih lica i na tekuće račune fizičkih lica.
Svi akcionari su dužni društvu dostaviti račune na koje će im se uplatiti dividenda.
Akcionarima koji ne dostave broj računa u rokovima iz člana 3. Ove Odluke, dividenda će se isplatiti u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa.
 
III
Kao dan presjeka određuje se 16.6.2014. godine, a isplata počinje prvog sljedećeg radnog dana, nakon prijema štampane knjige akcionara sa datumom presjeka.
 
IV
Ova odluka će biti objavljena u "Glasu Srpske" u roku od 8 dana od dana donošenja.
 
V
Za odluku su glasali akcionari, odnosno zastupnici akcionara koji su imali 2.164.950 glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja prisugnih glasova.
 
VI
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Inž. polj. Mile Mirković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: