Odluka o provođenju postupka - nabavka usluga hitne medicinske pomoći

Datum objave: 20.09.2016. 12:02 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2016.

KANTON SARAJEVO

Federacija Bosne i Hercegovine

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Broj:01-406/16

Datum: 19.09.2016.

 

 

Na osnovu člana 108. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05"), člana 21. stav (3) tačka c) i stav (5) tačka 0 u vezi sa članom 6. stav (2) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 1/16), člana 18. stav (1) člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, donosi:

 

ODLUKU

 

l

Određuje se provođenje postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga hitne medicinske pomoći, na zahtjev Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, broj 02/3-2-354/16, od 01.09.2016. godine.

 

II

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 6.000 KM bez PDV-a.

 

III

Novčana sredstva za plaćanje nabavke osiguravaju se iz budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu, ekonomski kod 613900 - Medicinske i labaratorijske usluge.

 

IV

Za provođenje postupka dodjele ugovora za nabavku roba iz člana I ove odluke zadužuje se Sektor za podršku Uprave administracije i podrške Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

 

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

MINISTAR

Vedran Mulabdić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: