Odluka o smanjenju osnovnog kapitala

Datum objave: 15.10.2016. 09:13 / Izvor: Oslobođenje, 15.10.2016.

"FAGUS" d.o.o. Kotor-Varoš

Kotor-Varoš, Ul. cara Dušana bb

 

Broj: 01-229/16

Datum: 5.9.2016. godine

 

Na osnovu člana 108. stav 2. i člana 255. a u vezi sa članom 109. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i tačke X Ugovora o usklađivanju osnivačkog akta "FAGUS" d.o.o. Kotor-Varoš sa odredbama Zakona o privrednim društvima, osnivači društva Branislav Malijević i Miroslav Malijević na sjednici Skupštine Društva, održanoj 5.9.2016. godine, donijeli su sljedeću

 

ODLUKU

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

 

Član 1.

Osnovni kapital Društva iznosi 3.792.901,37 KM, od čega 3.779.833,09 KM u stvarima i 13.068,28 KM u novcu, koji je u cijelosti upisan, uplaćen i unesen u registarskom ulošku broj MBS: 1-2329-00 Banja Luka. Ulog osnivača Društva Malijević Branislava iznosi 1.896.450,68 KM ili 50,00 % osnovnog kapitala Društva, a ulog osnivača Društva Malijević Miroslava iznosi 1.896.450,69 KM ili 50,00 % osnovnog kapitala Društva.

 

Član 2.

Osnivači Društva na Skupštini Društva donose odluku o smanjenju osnovnog kapitala "FAGUS" d.o.o. Kotor-Varoš, zbog dotrajalosti sredstava, odnosno amortizacije sredstava koja su unesena kao osnivački ulog u Društvo "FAGUS" d.o.o. Kotor-Varoš.

Osnovni kapital koji se smanjuje iznosi 2.159.160,37 KM u stvarima.

Nakon smanjenja osnovnog kapitala, ukupni osnovni kapital Društva iznosi 1.633.741,00 KM od toga: 1.620.672,72 KM u stvarima i 13.068,28 KM u novcu, od čega je udio osnivača Društva Malijević Branislava 50% ili 816.870,50 KM (810.336,36 KM u stvarima i 6.534,14 KM u novcu), a udio osnivača Društva Malijević Miroslava 50% ili 816.870,50 KM (810.336,36 KM u stvarima i 6.534,14 KM u novcu) osnovnog kapitala Društva.

 

Član 3.

Iznos za koji se smanjuje osnovni kapital biće prenesen osnivačima putem bankovne transakcije, u skladu sa sporazumom između Društva i osnivača.

 

Član 4.

Ova Odluka upisuje se u Sudski registar Okružnog privrednog suda u Banja Luci i objavljuje1 se dva puta u dnevnom listu Republike Srpske radi prijave potraživanja povjerilaca Društva, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ovom Odlukom vrši se objavljivanje i to:

 

OBAVJEŠTENJE

Pozivaju se povjerioci "FAGUS" d.o.o. Kotor-Varoš da prijave svoja potraživanja.

Povjerioci koji prijave svoja potraživanja najkasnije u roku od 30 dana od dana prvog objavljivanja, odnosno 90 dana od dana drugog objavljivanja Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, imaju pravo na isplatu dospjelih potraživanja, odnosno obezbjeđenje nedospjelih potraživanja.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OSNIVAČI DRUŠTVA

"FAGUS" d.o.o. Kotor-Varoš

1. Branislav Malijević    

2. Miroslav Malijević     

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: