Oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima KO Kozluk

Datum objave: 06.09.2016. 08:47 / Izvor: Akta.ba, 06.09.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BANjALUKA

PODRUČNA JEDINICA ZVORNIK

 

Na osnovu člana 71. stav 3. i člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 6/12) i Odluke Uprave broj 21.04/951-274/16 od 02.03.2016.godine, KOMISIJA ZA IZLAGANjE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTBRĐIVANjE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA imenovana Rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove br. 21.03/951-96-5/12 od 22.07.2016.godine, objavljuje

 

OGLAS

O POJEDINAČNOM IZLAGANjU NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANjU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

 

Po zahtjevu "Vitinka eksploatacija" DOO Kozluk, Zvornik, u prostorijama Područne jedinice Zvornik, ul. Patrijarha Pavla br.1, održaće se dana 04.10.2016.godine u 1100 časova, izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima označenim kao k.p.br. 2487/4 upisanu u privremeni list nepokretnosti br. 1476 KO Kozluk.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima. Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima. Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlašćenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB). Maloljetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana. Od početka osnivanja katastra nepokretnosti neće se sprovoditi promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora, a nerješeni i novi zahtjevi za upis promjena dostavljaju se nadležnoj područnoj jedinici Uprave i rješavaju se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti.

 

Broj DP:21.21-951-106-1476/2016

u Zvorniku 26.08.2016.godine

 

Predsjednik Komisije

Dragana Tomić, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: