(poništenje aukcije) Izvođenje građevinskih radova za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija BiH

Datum objave: 28.04.2021. 10:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

618-1-3-28-4-71/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200703820003
Kontakt osoba Elma Jarović
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49572,65

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Građevinski radovi za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke je nabavka građevinskih radova a sve u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

58.000,00 KM sa PDV-om

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trg BiH br.3, Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH. 71 000 Sarajevo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Poništenje iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva član 69, stav (2) tačka d)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.4.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
618-1-3-28-4-71/21
PODIJELI: