(poništenje aukcije) Izvođenje radova na izgradnji DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija

Datum objave: 26.05.2021. 09:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1280-1-3-185-4-164/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba Služba protokola javnih nabavki
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronska pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-1636/2020 - Nabavka izgradnje DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka izgradnje DV 110 kV Srebrenica - Ljubovija, što podrazumijeva izradu potrebne projektne dokumentacije, nabavku
materijala i opreme, izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova, pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvola, u
svemu prema Tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova
Dodatni predmet(i) 31321100-3 Nadzemni električni vodovi
  71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

4.5.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1280-1-3-185-4-164/21
PODIJELI: