(poništenje aukcije) Izvođenje radova na izradi zaštite od buke na saobraćajnici A transverzala u Općini Novi Grad Sarajevo

Datum objave: 16.07.2019. 09:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.07.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

201-1-3-11-4-56/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE
IDB/JIB 4200792820003
Kontakt osoba Mirzet Sarajlić, Ismar Jusufspahić, Haris Hećo
Adresa Hamida Dizdara 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 560-427
Faks (033) 560-426
Elektronska pošta dp@dp.ks.gov.ba
Internet adresa dp.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zaštita od buke na saobraćajnici "A" transverzala u Općini Novi Grad Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zaštita od buke na saobraćajnici "A" transverzala u Općini Novi Grad Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45323000-7 Radovi na zvučnoj izolaciji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

definisano predmjerom radova

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Novi Grad Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

27.5.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
201-1-3-11-4-56/19
PODIJELI: