(poništenje aukcije) Izvođenje radova na regulaciji otvorenih vodotoka i kanalizacije za naselja Podgaj i MZ Karadže – izgradnja dijela kolektora upotrebljenih voda FK 8 za MZ Karadže

Datum objave: 07.04.2021. 13:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

418-1-3-1-4-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BUGOJNO
IDB/JIB 4236189400002
Kontakt osoba Emir Rustempašić
Adresa 307. Motorizovane brigade 92
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 251-444
Faks (030) 251-222
Elektronska pošta bugojno@bih.net.ba
Internet adresa www.opcina-bugojno.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bugojno

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI OTVORENIH VODOTOKA I KANALIZACIJE ZA NASELJA PODGAJ I MZ KARADŽE –
IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA UPOTREBLJENIH VODA FK 8 ZA MZ KARADŽE

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI OTVORENIH VODOTOKA I KANALIZACIJE ZA NASELJA PODGAJ I MZ KARADŽE –
IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA UPOTREBLJENIH VODA FK 8 ZA MZ KARADŽE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44130000-0 Glavni kanalizacijski vodovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dio kolektora upotrebljenih voda FK8

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Karadže Općina Bugojno

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
razlozi iz člana 68.stav4. tačka i) i člana 69. stav 2. tačka e)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

12.3.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
418-1-3-1-4-4/21
PODIJELI: