(poništenje aukcije) Izvođenje radova na revitalizaciji muzeja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu

Datum objave: 19.04.2021. 12:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

433-1-3-1-4-2/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-ISTORIJSKOG I PRIRODNOG
NASLJEĐA
IDB/JIB 4401578320007
Kontakt osoba Milenko Milinković
Adresa Vuka Karadžića 4/6
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 247-419
Faks (051) 247-545
Elektronska pošta rzzzs@blic.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Revitalizacija muzeja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Građevinski radovi sa zanatskim radovima na revitalizaciji muzeja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mrkonjić Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30.6.2021.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.4.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
433-1-3-1-4-2/21
PODIJELI: