(poništenje aukcije) Izvođenje radova na sanaciji dijela trupa regionalne ceste R-456 Priboj – Sapna (Goduš), ugroženi djelovi klizišta na st.km. 14+750

Datum objave: 13.01.2020. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

997-1-3-34-4-5/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka radova na sanaciji dijela trupa regionalne ceste R-456 Priboj – Sapna (Goduš),ugroženi djelovi klizišta na
st.km. 14+750

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka radova na sanaciji dijela trupa regionalne ceste R-456 Priboj – Sapna (Goduš),ugroženi djelovi klizišta na
st.km. 14+750

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45223000-6 Građevinski radovi na konstrukcijama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

149572,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

regionalna cesta R-456 Priboj – Sapna

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

15.5.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

307079,83

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

308907,42

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
997-1-3-34-4-5/20
PODIJELI: