(poništenje aukcije) Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja

Datum objave: 26.05.2021. 09:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

935-1-3-218-4-40/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB 4200558710008
Kontakt osoba Amar Karišik
Adresa Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 492-100
Faks (033) 492-381
Elektronska pošta novosarajevo@novosarajevo.ba
Internet adresa www.novosarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Novo Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo
Sarajevo. Potrebno je izvesti radove nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja, a sve
prema predmjerima radova iz tenderske dokumentacije, i to:
• Radovi nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja u ulicama: Topal Osman Paše 16-18-20,
Topal Osman Paše 22-24-26, Topal Osman Paše 28, Envera Šehovića 16, Azize Šaćirbegović 122, Avde Smajlovića 17, Derviša
Numića 18A, Azize Šaćirbegović 84, Azize Šaćirbegović 88, Azize Šaćirbegović 94, Srebrenička 4, Grbavička 62-64, Grbavička
66-68, Isaka Samokovlije 3, Banjalučka 17, Malta 1, Malta 3, Azize Šaćirbegović 90, Azize Šaćirbegović 92, Muhameda ef.
Pandže 409-411, Grbavička 6a, Aleja Lipa 11 i 13, a u svemu prema opisu koji je dat u Aneksu 3 tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45261900-3 Radovi popravka i održavanja krova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Općine Novo Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 250 (dvijestotinepedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Na osnovu člana 69. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama BiH, a po Odluci o otkazivanju postupka javne nabavke broj 13-11-
7404/20.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

19.5.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
935-1-3-218-4-40/21
PODIJELI: