(poništenje aukcije) Nabavka blokovske robe

Datum objave: 05.03.2021. 10:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1349-1-1-163-4-16/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA A.D.
IDB/JIB 4400540060005
Kontakt osoba Sanja Topalović
Adresa Nikole Tesle 58
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 340-084
Faks (057) 340-056
Elektronska pošta mzuins@teol.net
Internet adresa www.zunsrs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

98500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka robe - blokovska roba

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka robe - blokovska roba

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani
Dodatni predmet(i) 22813000-2 Računovodstvene knjige


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP skladišta ugovornog organa sukcesivno prema dispoziciji naručioca

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.2.2021.

V 5. Dodatne informacije

Poništenjene postupka nabavke uslijedilo je nakon usvajanja žalbe jednog od učesnika u postupku nabavke.
Razlozi za poništenja:
- Član 69. stav 2 tačka d) ZJN BiH - Ni jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
- Član 68. stav 4 tačka i) ZJN BiH - Ponude nisu potpune i ne zadovoljavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije
Napomena: U pregledniku za izbor razloga za poništenje u momentu objave obavještenja bile su samo dvije opcije i to:
- Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku
- Dokazivi ralozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka JN

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1349-1-1-163-4-16/21
PODIJELI: