(poništenje aukcije) Nabavka dizalica i opreme za provođenje programa obuka u sklopu projekta FAB LAB, lot 1 i 2

Datum objave: 22.02.2021. 10:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

2742-1-1-143-4-2/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "TRA" D.O.O-AGENCIJA ZA RAZVOJ OPĆINE TEŠANJ
IDB/JIB 4218684770004
Kontakt osoba Ismar Alagić
Adresa Trg Alije Izetbegovića br.11
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-608
Faks (032) 650-390
Elektronska pošta tra@tra.ba
Internet adresa www.tra.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dizalica i opreme za provođenje programa obuka u sklopu projekta FAB LAB

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

-Nabavka dizalica i opreme za provođenje programa obuka u sklopu projekta FAB LAB

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42000000-6 Industrijske mašine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Škarasta platforma

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka škaraste platforme prema opisu u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42414000-1 Dizalice, mobilne okvirne dizalice i teška radna vozila s
ugrađenom dizalicom

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

80171,11

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GMC d.o.o Žabljak bb, 74230 Usora

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponuđač odustao od realizacije ponuđenog ugovora zbog promjenjenih okolnosti nastalih promjenom cijena na tržištu roba.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.2.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Teleskopski utovarivač

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka teleskopskog utovarivača prema opisu u TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42414000-1 Dizalice, mobilne okvirne dizalice i teška radna vozila s
ugrađenom dizalicom

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

114779,29

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GMC d.o.o Žabljak bb, 74230 Usora

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponuđač odustao od ponuđene realizacije ugovora zbog pormjenjenih okolnosti, nastalih promjenom cijena na tržištu.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.2.2021.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2742-1-1-143-4-2/21
PODIJELI: