(poništenje aukcije) Nabavka električne energije za objekte institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, Istočnom Sarajevu i Banja Luci, lot 1

Datum objave: 28.04.2021. 12:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

618-1-1-11-4-72/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200703820003
Kontakt osoba Admir Hrapo
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

340432,91

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U MOSTARU, ISTOČNOM SARAJEVU I
BANJA LUCI

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka električne energije za objekte institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, Istočnom
Sarajevu i Banja Luci, za potrebe Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, u skladu sa tehničkim
karakteristikama i ostalim traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09310000-5 Električna energija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBJEKTE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U MOSTARU

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka električne energije za objekte institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09310000-5 Električna energija

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

206.471,33 KM sa PDV-om

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

176471,22

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada institucija Bosne i Hercegovine, Kneza Višeslava bb, Mostar.
Zgrada institucija Bosne i Hercegovine, Kneza Domagoja bb, Mostar

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

28.4.2021.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
618-1-1-11-4-72/21
PODIJELI: