(poništenje aukcije) Nabavka goriva za potrebe mehanizacije tokom 2021.godine

Datum objave: 25.03.2021. 13:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

411-1-1-4-4-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNO PREDUZEĆE "PARK" A.D. M.GRAD
IDB/JIB 4401197280009
Kontakt osoba Milan Kovačević
Adresa Stevana Sinđelića 51
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Opština/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 211-506
Faks (050) 211-066
Elektronska pošta parkmg@teol.net
Internet adresa www.parkmg.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Mrkonjić Grad

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

75000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva za potrebe mehanizacije tokom 2021.godine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva za potrebe vozila i mehanizacije tokom 2021.godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa ponuđača

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi filijala Banja Luka JN2-02-07-1-348-6/21 OD 18.03.2021.godine koje je
zaprimljeno kod nas 22.03.2021.godine kojim je usvojila žalbu potencijalnog ponuđača i poništila u cjelosti
postupak javne nabavke roba-Nabavka goriva za potrebe mehanizacije i vozila preduzeća tokom 2021.godine

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

25.3.2021.

V 5. Dodatne informacije

Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi filijala Banja Luka JN2-02-07-1-348-6/21 OD 18.03.2021.godine koje je
zaprimljeno kod nas 22.03.2021.godine kojim je usvojila žalbu potencijalnog ponuđača i poništila u cjelosti
postupak javne nabavke roba-Nabavka goriva za potrebe mehanizacije i vozila preduzeća tokom 2021.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
411-1-1-4-4-4/21
PODIJELI: