(poništenje aukcije) Nabavka goriva za potrebe sanacije makadamskih saobraćajnica i druge infrastrukture na području opštine Laktaši

Datum objave: 14.05.2021. 08:12 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1121-1-1-53-4-57/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LAKTAŠI
IDB/JIB 4401140250006
Kontakt osoba Darija Balaban
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-260
Faks
Elektronska pošta darija.balaban@laktasi.net
Internet adresa www.opstina-laktasi.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva za potrebe sanacije makadamskih saobraćajnica i druge infrastrukture na području opštine
Laktaši

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za potrebe sanacije makadamskih saobraćajnica i druge infrastrukture na području opštine
Laktaši

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u sastavu ponude

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa Dobavljača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do kraja 2021. godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
U predmetnom postupku nabavke, ponude su dostavila 2 ponuđača, i oba su ponudili iste iznose cijena za ovu
robu, zbog čega se nije mogao izabrati najpovoljniji ponuđač. Za predmetnu nabavku je zakazana i e aukcija,
međutim ponuđači se nisu nadmetali.
Kako Zakon o javnim nabavkama nije definisao način izbora najpovoljnijeg ponuđača sa kriterijumom za dodjelu
ugovora ''najniža cijena'', a na koji je više ponuđača ponudilo istu cjenu za predmetnu robu, nije bilo mogoće
izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača, čime su se stekli zakonski uslovi za poništenje postupka javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.5.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1121-1-1-53-4-57/21
PODIJELI: