(poništenje aukcije) Nabavka i isporuka laboratorijskog materijala, lot 32

Datum objave: 21.07.2021. 09:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

611-1-1-6-4-50/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA "DR. MLADEN STOJANOVIĆ"
PRIJEDOR
IDB/JIB 4401532680009
Kontakt osoba Tanja Babić
Adresa Milana Vrhovca 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 238-415
Faks (052) 238-428
Elektronska pošta bolnica@prijedor.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

32

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA I ISPORUKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA I ISPORUKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
  33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
  33694000-1 Dijagnostička sredstva
  33696300-8 Hemijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka natron kreča za Maquet anesteziološki aparat - LOT 32

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka natron kreča za Maquet anesteziološki aparat

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696300-8 Hemijski reagensi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1690,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

7.6.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda


2

V 5. Dodatne informacije

Cijene svih prihvatljivih ponuda su više od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku ( član 69. stav 2. tačka e) KJNBIH)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
611-1-1-6-4-50/21
PODIJELI: