(poništenje aukcije) Nabavka laboratorijskih reagenasa za hematologiju aplikabilni na postojeću tehnologiju aparate LH 780 i DXH 800 proizvođača Beckman Coulter

Datum objave: 28.06.2021. 09:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

29-1-1-31-4-65/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200174570004
Kontakt osoba Melisa Krnić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijski reagensi za hematologiju aplikabilni na postojeću tehnologiju aparate LH 780 i DXH 800 proizvođača Beckman
Coulter

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijski reagensi za hematologiju aplikabilni na postojeću tehnologiju aparate LH 780 i DXH 800 proizvođača Beckman
Coulter

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Najniža cijena

III 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Da

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

4.5.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 5. Dodatne informacije

Dostavljana ponuda nije ispunila formalno pravne zahtjeve ugovornog organa te je koa takva odbačena

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
29-1-1-31-4-65/21
PODIJELI: