(poništenje aukcije) Nabavka ličnih zaštitnih sredstava, lot 3

Datum objave: 12.04.2021. 08:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

350-1-1-775-4-144/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNIK MRKOG UGLJA ''ĐURĐEVIK'' D.O.O. - ĐURĐEVIK
IDB/JIB 4209284170009
Kontakt osoba Služba za javne nabavke
Adresa Đurđevik bb
Poštanski broj 75272 Đurđevik (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 774-970
Faks (035) 772-667
Elektronska pošta larisa0509@gmail.com
Internet adresa www.rudnikdjurdjevik.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Lična zaštitna sredstva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1 – Lična zaštitna sredstva za zaštitu tjela (Radno odijelo, radni mantil, majice, kišne kabanice),
Lot 2 – Lična zaštitna sredstva za zaštitu ruku (Zaštitne kožne rukavice – duge, zaštitne rukavice otporne na ulja, kiseline i
hemikalije, zaštitne rukavice - kratke sa ojačanjem),
Lot 3 – Lična zaštitna sredstva za zaštitu nogu (Gumene čizme-obične),
Lot 4 – Lična zaštitna sredstva za zaštitu tijela (Zaštitni prsluk),
Lot 5 – Lična zaštitna sredstva za zaštitu glave (Šljem, vunena podkapa),
Lot 6 – Lična zaštitna sredstva - ostalo (Peškiri),

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor
Dodatni predmet(i) 18143000-3 Zaštitna oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3 – Lična zaštitna sredstva za zaštitu nogu (Gumene čizme-obične),

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3 – Lična zaštitna sredstva za zaštitu nogu (Gumene čizme-obične),

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18143000-3 Zaštitna oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13580,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

6.1.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda


1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
350-1-1-775-4-144/21
PODIJELI: