(poništenje aukcije) Nabavka lijekova i traka, lot 4

Datum objave: 02.03.2021. 14:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1337-1-1-245-4-12/2
1


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA SREBRENIK
IDB/JIB 4209361690002
Kontakt osoba Mirela Husetović
Adresa Zlatnih ljiljana bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-266
Faks (035) 369-265
Elektronska pošta domzdravlja.sr@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA LIJEKOVA PODIJELJENIH U 5 LOTOVA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA LIJEKOVA PODIJELJENIH U 5 LOTOVA ZA POTREBE JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

ANTIPSIHOTICI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA:ANTIPSIHOTICI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

PREMA TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7120,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

JEDNA GODINA

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

APOTEKA PONUĐAČA

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

10.2.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda


2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10428,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11810,00

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1337-1-1-245-4-12/21
PODIJELI: