(poništenje aukcije) Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Račić 2, 50 kVA sa priključnim UKB-om i pripadajućom niskonaponskom mrežom, Grad Bihać

Datum objave: 28.07.2021. 10:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.07.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1421-1-1-26-4-135/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba Muhamed Taletović
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS „Račić 2“, 50 kVA sa priključnim UKB-om i pripadajućom
niskonaponskom mrežom, Grad Bihać

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS „Račić 2“, 50 kVA sa priključnim UKB-om i pripadajućom
niskonaponskom mrežom, Grad Bihać

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31321000-2 Elektroenergetski vodovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskom dokumentu u obrascu za cijenu ponude

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bihać, naselje Račić

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 (šezdeset) dana od dana uvođenja Dobavljača u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

8.7.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1421-1-1-26-4-135/21
PODIJELI: