(poništenje aukcije) Nabavka medicinskih sredstava III/5/2019 za potrebe KCUS-a

Datum objave: 02.07.2019. 14:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.07.2019.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

893-1-1-173-4-272/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Lejla Mahmutović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

35

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

15,18,19,21,22,32

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2758500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva III/5/2019 za potrebe KCUS-a

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva III/5/2019 za potrebe KCUS-a

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit spreman za korištenje- I-123-Iodflupan radiofarmakom-scintigrafiju mozga – dijagnostika
Parkinsonove bolesti - DaTScan

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit spreman za korištenje- I-123-Iodflupan radiofarmakom-scintigrafiju mozga – dijagnostika
Parkinsonove bolesti - DaTScan

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.5.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda


1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Injekciona otopina – farmakološki stres za perfuzionu scintigrafiju miokarda – RAPISCAN 400 mcg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Injekciona otopina – farmakološki stres za perfuzionu scintigrafiju miokarda – RAPISCAN 400 mcg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.5.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda


1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" terapija) Radiofarmaceutik za radiosinovijektomiju – 90Y -kolid

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" terapija) Radiofarmaceutik za radiosinovijektomiju – 90Y -kolid

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

87000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.5.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda


1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Olovni štitnik za šprice od 2 ml sa prozorom od olovnog stakla

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Olovni štitnik za šprice od 2 ml sa prozorom od olovnog stakla

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.5.2019.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Olovni štitnik za šprice od 5 ml sa prozorom od olovnog stakla

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Olovni štitnik za šprice od 5 ml sa prozorom od olovnog stakla

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.5.2019.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kit za određivanje Leptina, IRMA ili RIA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kit za određivanje Leptina, IRMA ili RIA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.5.2019.

V 2. Broj primljenih ponuda


1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-173-4-272/19
PODIJELI: