(poništenje aukcije) Nabavka obrazaca pasoških knjižica

Datum objave: 20.08.2021. 09:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1110-1-1-21-4-67/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU
PODATAKA BIH
IDB/JIB 4402889700004
Kontakt osoba Slavica Vučić Vojnović
Adresa Ulica kralja Petra I Karađorđevića 83A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 340-170
Faks (051) 340-180
Elektronska pošta slavica.vucic.vojnovic@iddeea.gov.ba
Internet adresa www.iddeea.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32222222,22

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Obrasci pasoških knjižica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22451000-6 Pasoši


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banjaluka

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Kancelarija za razmatranje žalbi je svojim Rješenjem, broj JN2-01-07-1-1516-10/21 od 17.8.2021. godine poništila
Tendersku dokumentaciju i Obavještenje o nabavci broj 1110-1-1-21-3-37/21 od 29.4.2021. godine, objavljeno na
Portalu javnih nabavki, o javnoj nabavci obrazaca pasoških knjižica.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

17.8.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1110-1-1-21-4-67/21
PODIJELI: