(poništenje aukcije) Nabavka pneumatika za motorna vozila

Datum objave: 04.08.2021. 07:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

475-1-1-23-4-100/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
IDB/JIB 4236135650003
Kontakt osoba Sifet Dervić
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 335-050
Faks
Elektronska pošta nabava@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

166700,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pneumatici za motorna vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabava sljedećeg predmeta nabave: Pneumatici za motorna vozila.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34351100-3 Gume za automobile


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

15.7.2021.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

222762,40

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

227266,97


ANEKS A


I 4. Adresa ugovornog organa u čije ime se provodi nabavkaNaziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SBK/KSB
IDB/JIB 4236202350001
Adresa Aleja Konzula bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 546-222
Faks (030) 518-763
Elektronska pošta nabava@mupsbk.com.ba
Internet adresa www.mupsbk-ksb.gov.baNaziv MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE TRAVNIK
IDB/JIB 4236282520000
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-687
Faks (030) 518-687
Elektronska pošta sbkminpravde@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa https://sbk-ksb.gov.ba/hr/Naziv KANTONALNI SUD U NOVOM TRAVNIKU
IDB/JIB 4236297800009
Adresa KRALJA TVRTKA BB
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 719-080
Faks (030) 791-200
Elektronska pošta ksud-novitravnik@pravosudje.ba
Internet adresa ksud-novitravnik.pravosudje.baNaziv KANTONALNO TUŽILAŠTVO SBK
IDB/JIB 4236297710000
Adresa ALEJA KONZULA BB
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-815
Faks (030) 511-815
Elektronska pošta marijana.vukic@pravosudje.ba
Internet adresaNaziv KANTONALNO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO/PRAVOBRANITELJSTVO
IDB/JIB 4236213550002
Adresa Stjepana Radića bb
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 710-451
Faks (030) 710-451
Elektronska pošta kantonalno.pravobranilastvo@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresaNaziv OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU
IDB/JIB 4236183030009
Adresa Vezirska 2
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 547-300
Faks (030) 547-350
Elektronska pošta opsud-travnik@pravosudje.ba
Internet adresa http://www.opsud-travnik.pravosudje.baNaziv OPĆINSKI SUD U BUGOJNU
IDB/JIB 4236298440006


Adresa 307. motorizovana brigada br. 92
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 251-005
Faks (030) 251-083
Elektronska pošta osudbu@bih.net.ba
Internet adresa www.opsud-bugojno.pravosudje.baNaziv OPĆINSKI SUD U JAJCU
IDB/JIB 4236572360006
Adresa Nikole Šopa bb
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 658-057
Faks (030) 659-492
Elektronska pošta opcinskisudjajce@pravosudje.ba
Internet adresa Pravosudje.baNaziv OPĆINSKI SUD U KISELJAKU
IDB/JIB 4236298520000
Adresa Žrtava Domovinskog rata br. 13
Poštanski broj 71250 Kiseljak (hp mo)
Općina/Grad Kiseljak
Telefon (030) 879-381
Faks (030) 877-424
Elektronska pošta opcsud.kiseljak@tel.net.ba
Internet adresa www.opsud-kiseljak.pravosudje.baNaziv KSB/SBK MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANSIJA
IDB/JIB 4236283840008
Adresa Vezirska 62
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-627Faks (030) 540-451
Elektronska pošta mini.finansija@bih.net.ba
Internet adresaNaziv MINISTRASTVO PRIVREDE SBK
IDB/JIB 4236283090009
Adresa Prnjavor 16a
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-217
Faks (030) 511-729
Elektronska pošta esmin_ha@hotmail.com
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.baNaziv MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE SBK/KSB
IDB/JIB 4236283250006
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-536
Faks (030) 518-661
Elektronska pošta husein.kadric@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.baNaziv MINISTARSTVO PROSVJETE,ZNANOSTI,KULTURE I ŠPORTA SBK
IDB/JIB 4236289960005
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 503-118
Faks (030) 511-214
Elektronska pošta min.obrazovanja.fin.rac@gmail.com
Internet adresa
Naziv OŠ "BERTA KUČERA" JAJCE
IDB/JIB 4236121600003
Adresa FRA ANTUNA KNEŽEVIĆA 8
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-297
Faks (030) 654-298
Elektronska pošta osmanzilic@gmail.com
Internet adresaNaziv OSNOVNA ŠKOLA "13. RUJAN" JAJCE
IDB/JIB 4236186130004
Adresa VOLIJAK B.B.
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-030
Faks (030) 654-132
Elektronska pošta os.13.rujan@tel.net.ba
Internet adresa -Naziv OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA JEZERČIĆ" DIVIČANI-JAJCE
IDB/JIB 4236186300007
Adresa DIVIČANI b.b.
Poštanski broj 70204 Divičani (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-612
Faks (030) 640-611
Elektronska pošta os.divicani@gmail.com
Internet adresaNaziv "MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA"
IDB/JIB 4236178380000
Adresa OMLADINSKA B.B.


Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 525-407
Faks (030) 525-012
Elektronska pošta jasmina_ntr@hotmail.com
Internet adresaNaziv SREDNJA ŠKOLA "NOVI TRAVNIK"
IDB/JIB 4236184270003
Adresa Ljudevita Gaja b.b.
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 793-504
Faks (030) 793-502
Elektronska pošta ss-novi.travnik@tel.net.ba
Internet adresaNaziv SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA "JAJCE"
IDB/JIB 4236175440001
Adresa Berte Kučere 3
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-043
Faks (030) 654-273
Elektronska pošta ss-skola-jajce@tel.net.ba
Internet adresaNaziv SREDNJA ŠKOLA "NIKOLA ŠOP"
IDB/JIB 4236174630001
Adresa Fra Antuna Kneževića b.b.
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 654-174
Faks (030) 654-175


Elektronska pošta gimnazija.nikola.sop@tel.net.ba
Internet adresa http://www.ss-nikolasop.ba/Naziv MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA,
POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA
IDB/JIB 4236329000000
Adresa Prnjavor 16
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-159
Faks (030) 540-291
Elektronska pošta zeljka.buzuk@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresaNaziv MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA SBK/KSB
IDB/JIB 4236285200006
Adresa PRNJAVOR BR 16
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-218
Faks (030) 518-335
Elektronska pošta mpvs@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresaNaziv KANTONALNA UPRAVA ZA BRANIOCE
IDB/JIB 4236278840008
Adresa Aleja Konzula b.b.
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-605
Faks (030) 503-195
Elektronska pošta nedzib.ahmic@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa boriinv@sbk-ksb.gov.ba

Naziv KANTONALNI ARHIV TRAVNIK
IDB/JIB 4236138590001
Adresa Lukačka bb
Poštanski broj 72274 Travnik 4 (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-580
Faks (030) 518-979
Elektronska pošta arhivsbv@bih.nrt.ba
Internet adresaNaziv KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU
KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLJEĐA
IDB/JIB 4236282360002
Adresa Bosanska 46,70230 Bugojno
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 254-030
Faks (030) 254-030
Elektronska pošta kantzavod@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresaNaziv KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
BUGOJNO
IDB/JIB 4236282440006
Adresa Bosanska 46.
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 254-029
Faks (030) 254-029
Elektronska pošta kugeodezija@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa https://sbk-ksb.gov.ba/bs/kantonalna-uprava-za-geodetske-i-imovinsko-
pravne-poslove.htmlNaziv KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU
IDB/JIB 4236282010001

Adresa Vezirska 62 A
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 510-930
Faks (030) 510-931
Elektronska pošta upravacz@sbk-ksb.gov.ba
Internet adresa https://www.sbk-ksb.gov.baNaziv J.U. OSNOVNA ŠKOLA "JAJCE"
IDB/JIB 4236649920000
Adresa Kruščica bb
Poštanski broj 70204 Divičani (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 279-568
Faks (030) 279-219
Elektronska pošta osjajcekruscica@gmail.com
Internet adresa

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
475-1-1-23-4-100/21
PODIJELI: