(poništenje aukcije) Nabavka softvera, lotovi: 2, 3 i 4

Datum objave: 11.05.2021. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

976-1-1-35-4-31/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIJAŠ
IDB/JIB 4200621930005
Kontakt osoba Mirza Dinar, 033 580 630
Adresa 126.Ilijaške brigade 6
Poštanski broj 71380 Ilijaš (bhp sa)
Općina/Grad Ilijaš
Telefon (033) 580-657
Faks (033) 400-505
Elektronska pošta ljiljana.cvijan@ilijas.ba
Internet adresa www.ilijas.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilijaš

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2,3,4

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka software-a

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka software-a podjeljena na 4 (četiri) lota: LOT 1: Nabavka software-skih alatat, LOT 2: Nabavka/izrada web aplikacije
“E-InfoPult”, LOT 3: Nabavka/izrada web aplikacije “On-Line pravna pomoć” i LOT 4: Nabavka/izrada “web module-a On-Line
uvjerenja”

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
  72265000-0 Usluge konfiguracije programske podrške
  72243000-0 Usluge programiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka/izrada web aplikacije “E-InfoPult”

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka/izrada web aplikacije “E-InfoPult”

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72243000-0 Usluge programiranja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilijaš

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

10.5.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka/izrada web aplikacije “On-Line pravna pomoć”

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka/izrada web aplikacije “On-Line pravna pomoć”

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72243000-0 Usluge programiranja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilijaš

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

10.5.2021.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka/izrada “web module-a On-Line uvjerenja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka/izrada “web module-a On-Line uvjerenja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72243000-0 Usluge programiranja

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno data u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilijaš

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

10.5.2021.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
976-1-1-35-4-31/21
PODIJELI: