(poništenje aukcije) Nabavka UPS uređaja

Datum objave: 09.04.2021. 10:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

999-1-1-172-4-52/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITET U SARAJEVU
IDB/JIB 4200494560007
Kontakt osoba ARMIN MIZDRAK
Adresa Obala Kulina bana 7/II
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-112
Faks (033) 221-946
Elektronska pošta almasa.t@unsa.ba
Internet adresa www.unsa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka robe - UPS uređaj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

UPS UREĐAJ SA UGRADNJOM

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31154000-0 Neprekidno električno napajanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitetski tele-informatički centar Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Jedina prihvatljiva ponuda je iznad procjenjene vrijednosti nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

15.2.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
999-1-1-172-4-52/21
PODIJELI: