(poništenje aukcije) Nabavka usluga iznajmljivanja opreme rudarske mehanizacije za potrebe organizacionih jedinica u sastavu ZD Rudnici Kreka d.o.o. – Tuzla u 2020. godini

Datum objave: 09.03.2020. 10:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

663-1-2-62-4-142/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Edin Šehanović
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

8

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

945000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje opreme rudarske mehanizacije za potrebe organizacionih jedinica u sastavu ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla
u 2020. godini (LOT 1 – LOT 8)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje opreme rudarske mehanizacije za potrebe organizacionih jedinica u sastavu ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla
u 2020. godini (LOT 1 – LOT 8)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje skipa (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 100 sati)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Iznajmljivanje skipa (za Rudnik „Šikulje“) (kom. 1) (do 100 sati)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

(kom. 1) (do 100 sati)

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik „Šikulje“ u Lukavcu

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

6.3.2020.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-2-62-4-142/20
PODIJELI: