(poništenje aukcije) Nabavka usluga održavanja sistema tehničkog osmatranja brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica

Datum objave: 23.04.2021. 10:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1409-1-2-43-4-38/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB 4200225150072
Kontakt osoba Amela Ikanović
Adresa Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 758-208
Faks (036) 758-107
Elektronska pošta a.hadziomerovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge održavanja sistema tehničkog osmatranja brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac za potrebe Podružnice
"Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge održavanja sistema tehničkog osmatranja brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac za potrebe Podružnice
"Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50324100-3 Usluge održavanja sistema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Započinje potpisivanjem ugovora a završava ispunjenjem ugovorenih obaveza.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.4.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1409-1-2-43-4-38/21
PODIJELI: