(poništenje aukcije) Nabavka usluga prevoza učenika u 2021. godini

Datum objave: 16.06.2021. 09:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

764-1-2-3-4-5/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "BUŽIM" BUŽIM
IDB/JIB 4263244160005
Kontakt osoba Sulejman Veladžić
Adresa Generala Izeta Nanića 35
Poštanski broj 77245 Bužim (bhp sa)
Općina/Grad Bužim
Telefon (037) 410-114
Faks (037) 410-114
Elektronska pošta os.buzim@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4,5,6

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika za potrebe JU OŠ "Bužim" u 2021.godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika za potrebe JU OŠ "Bužim" u 2021.godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Najniža cijena

III 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Da

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Bućevci do trgovine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Bućevci do trgovine

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19020,51

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim" -cCentralna škola

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenje URŽ br.JN2 -03-07-1-936-7/21 od:26.5.2021.
Odluka Školskog odbora br.270/2021 od 15.06.2021.

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1


15.6.2021.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Mrazovac-Prokop do Kuće Mušić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Mrazovac-Prokop do Kuće Mušić

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12030,77

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim"- Centralna škola

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenje URŽ br.JN2 -03-07-1-936-7/21 od:26.5.2021.
Odluka Školskog odbora br.270/2021 od 15.06.2021.

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1


15.6.2021.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Elkasova Rijeka do lipe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Elkasova Rijeka do lipe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10323,08

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim" Centralna škola

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenje URŽ br.JN2 -03-07-1-936-7/21 od:26.5.2021.
Odluka Školskog odbora br.270/2021 od 15.06.2021.

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1


15.6.2021.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Lubarda -Pašin brod - Ljubijankići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Lubarda -Pašin brod - Ljubijankići

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14153,85

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim" Centralna škola

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenje URŽ br.JN2 -03-07-1-936-7/21 od:26.5.2021.
Odluka Školskog odbora br.270/2021 od 15.06.2021.

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1


15.6.2021.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Gornji Brigovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Bužim,centralna škola - Gornji Brigovi

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12169,75

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim" Centralna škola

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenje URŽ br.JN2 -03-07-1-936-7/21 od:26.5.2021.
Odluka Školskog odbora br.270/2021 od 15.06.2021.

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1


15.6.2021.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Varoška Rijeka - Bezi - Vrhovska do bunara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na relaciji: Varoška Rijeka - Bezi - Vrhovska do bunara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14730,51

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana zaključivanja ugovora do 31.12.2021.godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Bužim" Centralna škola

Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenje URŽ br.JN2 -03-07-1-936-7/21 od:26.5.2021.
Odluka Školskog odbora br.270/2021 od 15.06.2021.

Potkriteriji


V 1. E_Annex V_1


15.6.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
764-1-2-3-4-5/21
PODIJELI: