(poništenje aukcije) Nabavka usluga prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Grude

Datum objave: 23.04.2021. 12:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.04.2021.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

1263-1-2-23-4-14/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA GRUDE
IDB/JIB 4272083040003
Kontakt osoba Josip Tomić
Adresa Fra Gabre Grubišića 4
Poštanski broj 88340 Grude (hp mo)
Općina/Grad Grude
Telefon (039) 660-911
Faks (039) 660-930
Elektronička pošta josip.tomic@grude.info
Internet adresa www.grude.info

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Grude

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1440000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabave usluga prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Grude

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabave usluga prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Grude

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.440.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Grude.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Naknadnim uvidom u evidenciju o postojećim ugovorima utvrđeno je da je natječaj preuranjen, obzirom da postojeći ugovor
o koncesiji kojim je regulirana predmetna usluga ističe 05.04.2022. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

23.4.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1263-1-2-23-4-14/21
PODIJELI: