(poništenje dijela poziva) Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u Đuliću (KO Teslić)

Izvor: Press Republika Srpska, 18.04.2014.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUPLIKA SRPSKA

OPŠTINA TESLIĆ

 

Broj: 02-014-418/14

Datum: 16.04.2014. god.

 

Na osnovu člana 9. i 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik opštine Teslić", br. 20/12) i člana 43. i 66. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić" broj 6/05,4/08, 5/08,2/12 i 3/13), Načelnik opštine Teslić, donosi

 

ODLUKU

o poništenju dijela Javnog oglasa o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

u svojini opštine u Tesliću i Đuliću, putem usmenog javnog nadmetanja- licitacije

 

1. PONIŠTAVA se dio Javnog oglasa o prosaJi neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini opštine u Tesliću i Đuliću, putem usmenog javnog nadmetanja- licitacije, broj: 02-014-418/14 od 01.04.2014. godine, koji je objavljem u dnevnom listu "Press Republika Srpska" od 05.04. 2014.godine, na oglasnoj tabli Admimistrativne službe opštine Teslić od 01.04.2014.g0dine, televiziji K 3 Prnjavor, Radio stanici „Studio M" Teslić i internet stranici olštine Teslić, a koji se odnosi na prodaju građevinske parcepe broj 1. koja obuhvata k.č.broj 1345/86(21/2), „Vukovača", njiva 3 i 5 klase, u ukupnoj 764 m2, upisane u P.L.broj 224 K.O.Teslić 2 i z.k.ul.broj 2616 K.O.Teslić, kao vlasništvo opštine Teslić, po početnoj prodajnoj cijeni od 10,00KM po 1m2 zemljišta.

 

2. Odluka o poništenju dijela Javnog oglasa o prodaji neizgrađenogg građevinskog zemljišta u svojini opštine u Tesliću i Đuliću, putem usmenog javnog nadmetanja- licitacije će se objaviti u dnevnom listu "Press Republika Srpska", na oglasnoj tabli Administrativne službe opštine Teslić, televiziji K z Prnjavor, Radio stanici „Studio M" Teslić i internet stranici opštine Teslić.

 

Obrazloženje

Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svojini opštine u Tesliću i Đuliću, putem usmenog javnog nadmetanja- licitacije, broj 02-014-418/14 od 01.04.2014.godine, objavljen je u dnevnom listu "Press Republika Srpska" dana 05.04. 2014.todine, na oglasnoj tabli Administrativne službe opštine Teslić dana 01.04.2014.todine, televiziji K z Prnjavor, Radio stanici „Studio M" Teslić i internet stranici opštine Teslić.

 

Navedeni Javni oglas se poništava u dijelu koji se odnosi na prodaju građevinose parcele broj 1. koja obuhvata k.č.broj 1345/86(21/2), „Vukovača", njiva 3 i 5 klase, u ukupnoj 764M2, upisane u P.L.broj 224 K.O.Teslić 2 i z.k.ul.broj 2616 K.O.Teslić, kao vlasništvo opštine Teslić, po početnoj prodajnoj cijeni od 10.00KM po 1m2 zemljišta, iz razloga iggo je naknadno utvrđeno da je na predmetnoj parceli izgrađen bunar, odnosno radi se o izgrađenoj građevinskoj parceli.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: