(poništenje) Izvođenje radova na rekonstrukciji terminala tečnih naftnih derivata Bihać

Datum objave: 06.04.2021. 14:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1138-1-3-256-4-19/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200977100007
Kontakt osoba Nefa Keco
Adresa Mustajbega Fadilpašića br. 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-278
Faks (033) 214-316
Elektronska pošta protokol@terminali.ba
Internet adresa www.terminali.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TERMINALA TEČNIH NAFTNIH DERIVATA BIHAĆ

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova: „REKONSTRUKCIJA TERMINALA TEČNIH NAFTNIH GORIVA BIHAĆ“, u skladu s
Glavnim-izvedbenim projektom, što podrazumijeva nabavku, isporuku, ugradnju i funkcionalno povezivanje opreme,
nabavku materijala, izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i izgradnje, probni rad i puštanje u pogon, a prema sadržaju i
opisu iz Tehničkih zahtjeva i specifikacija, datih u Aneksu 13 tenderske dokumentacije, Opšti uslovi za ugovaranje radova i
usluga u građenju datih u Aneksu 17 i predmjeru radova u Aneksu 2 tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 13

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Terminal Bihać, ul. Orljenskih ljiljana naselje Ribić - Bihać

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od 365 do 425 dana od uvođenja izvođača radova u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 10,00 %
2 Period izvršenja radova 10,00 %
3 Cijena 60,00 %
4 Garancija 20,00 %

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ured za razmatranje žalbi Rješenjem br. JN2-01-07-1-392-5/21 od 11.03.2021. godine je poništilo postupak JN.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.3.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1138-1-3-256-4-19/21
PODIJELI: