(poništenje postupka) Izvođenje radova na izgradnji centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima MUP-a RS

Datum objave: 21.11.2016. 12:28 / Izvor: Akta.ba, 18.11.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA  - MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

 

Broj: CM 404-1327/16

Datum: 09.11.2016

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ( „Sl.glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi RS ( „Službeni glasnik RS broj: 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12,15/16 ), te preporuke Komisije za nabavke, ministar donosi:

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

I

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke iz zapisnika broj 09/1-Sl./16 od 02.11.2016. godine, u postupku nabavke radova na izgradnji centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, provedenom po proceduri konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, po obavještenju o javnoj nabavci broj 348-7-3-215-3-124/16 objavljenom 20.10.2016. godine na portalu javnih nabavki.

II

Poništava se postupak javne nabavke za nabavku radova na izgradnji centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

 

OBRAZLOŽENJE

Ugovorni organ je proveo postupak javne nabavke, za nabavku radova na izgradnji centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske po proceduri konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, po obavještenju o javnoj nabavci broj 348-7-3-215-3-124/16 objavljenom 20.10.2016. godine na portalu javnih nabavki. U provednom postupkujavne nabavke nije dostavljena ni jedna ponuda.

Komisija za nabavke je utvrdila i u zapisniku broj: 09/1-Sl/16 od 02.11.2016. godine konstatovala da u određenom krajnjem roku za dostavljanje ponuda, nije dostavljena ni jedna ponuda i predložila da se, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, postupak javne nabavke poništi.

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: