(poništenje postupka) Izvođenje radova na regulaciji potoka Babićka rijeka MZ Klokotnica, općina Doboj Istok

Datum objave: 11.08.2016. 13:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1068-1-3-26-4-9/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA DOBOJ ISTOK
IDB/JIB 4209421340006
Kontakt osoba Admir Šišić
Adresa Klokotnica bb
Poštanski broj 74207 Klokotnica (bhp sa)
Općina/Grad Doboj Istok
Telefon (035) 720-028
Faks (035) 720-416
Elektronska pošta javne.nabavke@opcinadobojistok.ba
Internet adresa www.dobojistok.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Doboj Istok

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Regulacija potok Babićka rijeka MZ Klokotnica općina Doboj Istok


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Regulacija potok Babičke rijeke betonskim profilima zaštita obale i samog korita rijeke.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45246000-3 Radovi regulacije rijeke i radovi za zaštitu od poplava
Dodatni predmet(i) 45246200-5 Radovi na zaštiti obale rijeke


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

320.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Klokotnica općina Doboj Istok

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Cijene svih prihvatljivih ponuda znatno su veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

11.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

0

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

410675,17

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

488577,68

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1068-1-3-26-4-9/16
PODIJELI: