(poništenje postupka) Izvođenje radova redovnog i zimskog održavanja dionica regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona

Datum objave: 06.09.2016. 09:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1417-1-3-3-4-12/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE
IDB/JIB 4218342030025
Kontakt osoba Refik Zeković
Adresa Kučukovići 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-712
Faks (032) 460-702
Elektronska pošta kd.ceste@zdk.ba
Internet adresa www.zdk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radovi redovnog i zimskog održavanja dionica regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona.


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Radovi redovnog i zimskog održavanja dionica regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radovi redovnog i zimskog održavanja dionica regionalnih cesta R 466, R 467 i R 469 na području Zeničko-dobojskog
kantona

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri ukupne dužine 30,6 km; R 467 Zavidovići-Ribnica ukupne dužine 30 km i R 469 Ribnica-
Banovići (granica Kantona) ukupne dužine 3,8 km

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

64,4 km

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R 466, R 467 i R 469

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-01.07-1-383-8/16 poništena tenderska dokumentacija i odluke ugovornog
organa.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

17.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda


4

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4283692,00

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4283692,00


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radovi redovnog i zimskog održavanja dionica regionalnih cesta R 467 i R 468 na području Zeničko-dobojskog kantona

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak (granica Federacije) ukupne dužine 56,1 km i R 468 Olovo-Sokolac (granica Federacije)
ukupne dužine 9,0 km

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

65,1 km

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalne ceste R 467 i R 468

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH broj: JN2-01.07-1-382-6/16 poništena tenderska dokumentacija i odluke
ugovornog organa.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

17.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda


5

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4267035,20

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4267035,20

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1417-1-3-3-4-12/16
PODIJELI: