(poništenje postupka) Nabavka alata za tekuće održavanje i ručnog alata

Datum objave: 08.09.2016. 11:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1276-1-1-251-4-285/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - ZAVISNO
PREDUZEĆE "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRUŠTVO
UGLJEVIK
IDB/JIB 4400449490005
Kontakt osoba Zorica Manojlović
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 771-519
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavkeriteugljevik@gmail.com
Internet adresa www.riteugljevik.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

94923,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

T 54/15 Nabavka alata za tekuće održavanje i ručnog alata


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42000000-6 Industrijske mašine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka alata za tekuće održavanje RJ "TE"

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42660000-0 Alati za lemljenje, tvrdo lemljenje i zavarivanje, mašine i
oprema za površinsko kaljenje i vruće brizganje

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

detalj. u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49923,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

magacin RJ "TE"

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

5.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

5ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavak ručnog alata za RJ "Rudnik"

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42652000-1 Elektromehanički ručni alati

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

detalj. u td

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

magacin RJ

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

5.8.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

5
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1276-1-1-251-4-285/16
PODIJELI: